BENGKEL DASHBOARD RISIKO DAN PELUANG

July 20th, 2022|

28 & 29 September 2021- Pusat Jaminan Kualiti (CQA) Dengan Kerjasama Bahagian Pematuhan Syariah, Risiko, Integriti Dan Keselamatan Pekerjaan (SCIROSH) telah mengadakan Bengkel Dashbord Risiko Dan Peluang pada 28 hingga 29 September 2021 secara [...]

Leadership Module in Writing & Publication – Part 2

May 7th, 2018|

Nilai, 02-03.04.2018 – Leadership Module in Writing & Publication – Part 2 telah diadakan dengan kerjasama antara Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP) dan Pusat Jaminan Kualiti, Dasar dan Kecemerlangan Akademik (QAPEX). Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan [...]

Kursus Kajian Kes Level 1 (Berteraskan iNaQ)

May 7th, 2018|

Nilai, 25-26.04.2018 – Objektif kursus ini adalah untuk memberikan kefahaman kepada kakitangan akademik berkenaan konsep dan metodologi dalam melaksanakan program case research. Selain itu dapat meningkatkan kemahiran dan keperluan kakitangan akademik dalam mengenal pasti masalah [...]

Leadership Module in Writing & Publication – Part 1

May 7th, 2018|

Nilai, 17-18.04.2018 - Leadership Module in Writing & Publication - Part 1 telah diadakan dengan kerjasama antara Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP) dan Pusat Jaminan Kualiti, Dasar dan Kecemerlangan Akademik (QAPEX). Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan [...]

Kursus Outcome Based Education(OBE) 2018

May 7th, 2018|

Nilai, 02-03.04.2018 -  Kursus Outcome Based Education(OBE) 2018 telah diadakan di Bilik Jamuan VIP, FKP. Kursus ini diadakan bagi tujuan memberi pendedahan kepada peserta berkaitan asas pembentukan kurikulum yang berteraskan output serta membantu peserta dalam penyediaan [...]

Kursus Pengenalan iNaQ FPSK & FPg

May 7th, 2018|

Nilai, 28-29.03.2018 – Seramai 53 orang kakitangan FPSK dan FPg telah menghadiri Kursus Pengenalan iNaQ yang telah diadakan di Bilik Kuliah Al-Quds, FPg. Kursus selama dua hari ini diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada peserta [...]

Kursus Action Research

May 7th, 2018|

Nilai, 26-27.03.2018 - Objektif kursus ini adalah untuk memberikan kefahaman kepada kakitangan akademik berkenaan konsep dan metodologi dalam melaksanakan program action research. Selain itu dapat meningkatkan kemahiran dan keperluan kakitangan akademik dalam mengenal pasti masalah [...]

Taklimat Penggunaan Sistem Pengurusan Akademik iCGPA

May 7th, 2018|

Nilai, 21.03.2018 - Seramai 29 orang kakitangan akademik telah menghadiri Taklimat Penggunaan Sistem Pengurusan Akademik iCGPA yang telah diadakan di Makmal Komputer FEM. Bengkel ini diadakan bagi tujuan memberi pendedahan kepada peserta berkaitan Sistem Pengurusan Akademik [...]

Kursus Induksi Penyelidikan 2018

May 7th, 2018|

Nilai, 12.03.2018 - Kursus Induksi Penyelidikan telah diadakan Galeri, Canselori USIM dengan kerjasama antara Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP) dan Pusat Pengembangan Integrasi Ilmu Naqli & Aqli (PIINA). Seramai 40 orang kakitangan Akademik USIM telah menghadiri [...]

Kursus Problem Based Learning (PBL)

May 7th, 2018|

Nilai, 20-21.02.2018 - PIINA telah menganjurkan Kursus Problem Based Learning (PBL) bagi mencapai matlamat dan sasaran yang telah digariskan dalam Teras Kedua, Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) iaitu menambah baik kualiti Pengajaran dan Pembelajaran, [...]

Kursus Pengenalan iNaQ Staf Pentadbiran

May 7th, 2018|

Nilai, 14-15.02.2018 – Seramai 39 orang kakitangan Pentadbiran USIM telah menghadiri Kursus Pengenalan iNaQ yang telah diadakan di Galeri HEP. Kursus selama dua hari ini diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada peserta berkaitan asas integrasi [...]

Kursus Pengenalan iNaQ FPQS, Tamhidi, FPBU, PPT

May 7th, 2018|

Nilai, 07-08.02.2018 – Seramai 31 orang kakitangan FPQS, Tamhidi, FPBU, PPT telah menghadiri Kursus Pengenalan iNaQ yang telah diadakan di Bilik Seminar FPQS. Kursus selama dua hari ini diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada peserta [...]

Kursus Pengenalan iNaQ FEM, FKP, FSU, KPI

May 7th, 2018|

Nilai, 22-23.01.2018 - Seramai 28 orang kakitangan FEM, FKP, FSU, KPI telah menghadiri Kursus Pengenalan iNaQ . Kursus selama dua hari ini diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada peserta berkaitan asas integrasi ilmu naqli & aqli [...]

Kursus Outcome Based Education(OBE) Untuk staf JAKIM

May 7th, 2018|

Bangi, 29-30.01.2018- Seramai 48 orang kakitangan JAKIM telah menghadiri Kursus Outcome Based Education(OBE) yang telah diadakan di Institus Latihan Islam Malaysia (ILIM), Bangi. Kursus ini diadakan bagi tujuan memberi pendedahan kepada peserta berkaitan asas pembentukan kurikulum [...]

Perjumpaan Pertama Kakitangan QAPEX

May 7th, 2018|

NILAI, 13.04.2018 - Satu perjumpaan telah diadakan buat julung kalinya bagi semua kakitangan Pusat Jaminan Kualiti, Dasar dan Kecemerlangan Akademik (QAPEX) sempena penubuhan Pusat Tanggungjawab (PTj) baru di  USIM. Pusat ini mempunyai seramai 14 orang kakitangan [...]

Kursus Metodologi Penyelidikan 2018

February 12th, 2018|

Pusat Pengembangan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli (PIINA) akan menganjurkan Kursus Metodologi Penyelidikan (Berteraskan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli) pada 1-8 Febuari 2018 (6 hari) di Bilik Mesyuarat Utama, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia. [...]

3rd International Conference on Qalb Quided Leadership

February 12th, 2018|

AKEPT, 6.12.2017 - AKEPT dengan kerjasama PIINA telah menganjurkan 3rdInternational Conference  on Qalb-Guided Leadership in Higher Education Institution. Persidangan ini telah dihadiri oleh pelbagai latar belakang peserta dari dalam dan luar negara.