Bahagian Jaminan Kualiti Akademik dan Akreditasi

PROF. MADYA DR. ERNIE SUZANA ALI
PROF. MADYA DR. ERNIE SUZANA ALITimbalan Pengarah
Tel : 06 – 798 8194
Email: ernie@usim.edu.my
NURAINA BINTI HANIPAH
NURAINA BINTI HANIPAH Penolong Pendaftar Kanan
Tel : 06 – 798 8234
Email: nuraina@usim.edu.my
MUHAMMAD BIN DINSUHAIMI
MUHAMMAD BIN DINSUHAIMIPenolong Pendaftar
Tel : 06 – 798 8195
Email: muhammad.ds@usim.edu.my
SAREHAN BINTI MOHD ROSLAN
SAREHAN BINTI MOHD ROSLAN Pembantu Tadbir
Tel : 06 – 798 8231
Email: sarehan@usim.edu.my
 1. Pembangunan Fakulti/Pusat baharu
 2. Pembangunan program akademik baharu
 3. Penawaran kursus baharu
 4. Penstrukturan dan semakan semula kurikulum program akademik
 5. Penstrukturan dan semakan kursus-kursus sedia ada
 6. Permohonan Perakuan Akreditasi Sementara program (Provisional Accreditation, PA)
 7. Permohonan Perakuan Akreditasi program (Full Accreditation, FA) dan pematuhan Akreditasi Penuh
 8. Program Kerjasama – Francais, Dual Degree, Double Degree, Joint Degree, Offshore
 9. Penyelarasan Audit Kendiri/Audit Akreditasi/Audit Pematuhan/Audit Lokasi dan lain-lain audit oleh KPT, MQA atau Badan Profesional
 10. Semakan kertas kerja Mesyuarat JPPA Universiti dan Mesyuarat Senat Universiti berkaitan jaminan kualiti akademik dan akreditasi
 11. Penjumudan, pembekuan dan pelupusan program (JBL)
 12. Penyediaan data-data berkaitan jaminan kualiti akademik dan akreditasi – data myMohes, SETARA, data akreditasi, data untuk KPT/MQA dan lain-lain, dashboard program
 13. Pelaksanaan kursus/bengkel/latihan berkaitan jaminan kualiti akademik dan akreditasi
 14. Pengemaskinian dan penambahbaikan prosedur ISO, dashboard risiko dan peluang dan pencapaian objektif kualiti