Unit Penyelidikan & Pembangunan Modul

Unit ini berfungsi dalam penyelidikan dan pembangunan modul berkaitan Integrasi Ilmu Naqli & Aqli (iNaQ). Fungsinya meliputi perkara berikut :-

1. Menyediakan bahan penerangan berkaitan iNaQ
Bahan yang digunakan didalam kursus dan sebagainya.

2. Menyebarkan maklumat berkaitan iNaQ
Sebaran maklumat samada melalui penerbitan, laman web, video dan sebagainya.

3. Pembangunan modul iNaQ
Modul penerapan iNaQ dalam kursus/ PnP.

4. Menguruskan bahan Multimedia
Menyediakan grafik, video, e-learning

5. Menguruskan jadual kursus AKEPT
Mencadangkan calon-calon yang akan menyertai kursus di AKEPT

 

* Untuk mendapat maklumat lanjut sila hubungi :
Encik Mu’azz Bin Sahari, Pegawai Penyelidik Sosial di talian sambungan : 88195