NILAI, 2.11.2017 – Pusat Pengembangan Integrasi Ilmu Naqli & Aqli (PIINA), Institut Sains Islam (ISI) dan Daffodil International University (DIU) Dhaka, Bangladesh telah berkerjasama menjayakan Kursus Participatory Engaging Teaching. Kursus selama tiga hari ini memberi pendedahan berkaitan kaedah pengajaran dan pembelajaran menurut pendekatan yang diperolehi daripada Al- Quran.