F.A.Q

Home/F.A.Q
F.A.Q2018-02-23T15:18:28+08:00
CODE OF PRACTICE FOR. MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY. 2nd EDITION (2017)2018-10-08T07:27:49+08:00
Bagaimana ingin menyemak status akreditasi Program Akademik?2018-10-08T07:25:41+08:00
Definisi integrasi ilmu Naqli dan Aqli (iNaQ) ?2018-07-17T14:58:58+08:00
  • Integrasi ilmu Naqli dan Aqli (iNaQ) secara amnya bermaksud penjanaan ilmu baharu yang berteraskan kepada sumber dan metodologi ilmu yang selari dengan kerangka ajaran Islam.
Adakah semua kursus layak untuk menerima sijil kehadiran?2018-05-30T10:12:10+08:00

Sijil hanya akan diberi untuk kursus wajib.

Bagaimanakah cara mendaftar kursus?2018-05-30T10:21:54+08:00

Bagi staf usim, pendaftaran kursus dalaman hendaklah melalui system mytrams. Pemohonan bukan daripada staf usim hendaklah melalui http://qapex.usim.edu.my/permohonan-kursus/.

Apakah kursus yang wajib di sertai bagi mendapatkan kelayakan tertentu?2018-05-30T10:22:51+08:00
Apakah yang dimaksudkan dengan Graduan Integrasi Ilmu Naqli & Aqli (GIINA)?2018-05-30T10:24:10+08:00
  • Graduan yang dihasilkan bersifat holistik, seimbang dan berkeusahawanan melalui program-program yang mempunyai elemen iNaQ.

Rujukan: http://hep.usim.edu.my/pengenalan-model-giina

Apakah perbezaan antara ilmu Naqli dengan ilmu Aqli ?2018-05-30T10:19:47+08:00
  • Ilmu Naqli ialah ilmu wahyu yang meliputi ilmu Quran, Hadis, Feqah, Aqidah dan Tasawwuf.
  • Ilmu Aqli ialah ilmu akal yang diperoleh daripada perhatian dan penyelidikan seperti ilmu Sains tulen, komunikasi, kaunseling, multimedia, perubatan, pergigian dan lain-lain.
Go to Top