PIINA bertanggungjawab untuk menyediakan kursus dan latihan kepada warga USIM khasnya. Selain itu, PIINA sentiasa terbuka untuk menerima permohonan daripada mana-mana pihak untuk samada ingin mengikuti kursus yang akan diadakan atau ingin memohon untuk diadakan kursus khas.

Terdapat 3 kategori kursus/ latihan yang diuruskan oleh PIINA seperti di bawah:

Sebarang permohonan untuk mengikuti/ menjalankan kerjasama dalam mengendalikan kursus, boleh hubungi 06-798 8197/ 8195 atau email ke pengarah.piina@usim.edu.my

Takwim kursus & latihan 2018


 • Pengurusan sistem latihan merangkumi perkara berikut:

  1. Pengurusan sistem MyTRAMS – Merekod program, melulus dan mengesahkan kehadiran.
  2. Pengurusan sistem AKEPT Information Management System (A.I.M.S) – Menjemput peserta kursus AKEPT.
  1. · Perancangan Strtategik Universiti untuk mencapai keberhasilan Universiti
  2. · Menyelaras instrument kualiti USIM dan audit-audit penarafan.
  3. · Bertanggungjawab terhadap pengurusan data-data Universiti.
  4. · Menasihati Pengurusan Universiti berkaitan iNaQ serta cadangan-cadangan pengurusan strategik dan pengurusan kualiti USIM.

  RAKAN KERJASAMA