PERKHIDMATAN

Pengurusan Kualiti
Jaminan Kualiti Akademik dan Akreditasi

AKTIVITI

BENGKEL DASHBOARD RISIKO DAN PELUANG

28 & 29 September 2021- Pusat Jaminan Kualiti (CQA) Dengan Kerjasama Bahagian Pematuhan Syariah, Risiko, Integriti Dan Keselamatan Pekerjaan (SCIROSH) telah mengadakan Bengkel Dashbord Risiko Dan Peluang pada 28 hingga 29 September 2021 secara [...]