INFO :

Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik (JPPA) bertanggungjawab dalam membincangkan dan memperakukan arahan am mengenai pengajaran, penyelidikan, peperiksaan, penetapan dan pengurniaan ijazah, diploma, sijil serta kepujian akademik lain dan penubuhan Fakulti baharu/penawaran program pengajian baharu serta penstrukturan semula program/kursus sedia ada sebelum dibentangkan kepada Senat Universiti. Jawatankuasa ini ditubuhkan di bawah kuasa Senat Universiti.

BIDANG KUASA :

  • Membincangkan dan memperakukan arahan am mengenai pengajaran, penyelidikan, peperiksaan, penetapan dan pengurniaan ijazah, diploma, sijil serta kepujian akademik lain.
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan penawaran program baharu.
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan penubuhan Fakulti baharu.
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan penawaran kursus (subjek) baharu.
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan ubahsuai/kemaskini/penstrukturan semula program sedia ada.
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan ubahsuai/kemaskini kursus (subjek) sedia ada.

TAKWIM :

BIL. MESYUARAT

TARIKH

HARI

MASA

Mesyuarat JPPA Kali Ke – 92 Bil. 1/2018

10 Januari 2018

Rabu

9.00 pagi – 5.00 petang

Mesyuarat JPPA Kali Ke – 93 Bil. 2/2018

7 Mac 2018

Rabu

9.00 pagi – 5.00 petang

Mesyuarat JPPA Kali Ke – 94 Bil. 3/2018

9 Mei 2018

Rabu

9.00 pagi – 5.00 petang

Mesyuarat JPPA Kali Ke – 95 Bil. 4/2018

4 Julai 2018

Rabu

9.00 pagi – 5.00 petang

Mesyuarat JPPA Kali Ke – 96 Bil. 5/2018

5 September 2018

Rabu

9.00 pagi – 5.00 petang

Mesyuarat JPPA Kali Ke – 97 Bil. 6/2018

14 November 2018

Rabu

9.00 pagi – 5.00 petang

◊ Sila klik untuk download Takwim JPPA –>  

◊ Sebarang maklumat lanjut boleh menghubungi Bahagian Pengurusan Akademik.