Pusat Pengembangan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli (PIINA) akan menganjurkan Kursus Metodologi Penyelidikan (Berteraskan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli) pada 1-8 Febuari 2018 (6 hari) di Bilik Mesyuarat Utama, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia.

Kursus ini terbuka kepada semua.

Objektif kursus ini adalah:

1.   Membimbing dan memberi panduan, pendedahan serta keyakinan mengenai proses penyelidikan kepada para peserta kursus untuk lebih bersedia mengikuti pengajian di peringkat pasca ijazah (sarjana atau kedoktoran), khususnya pengajian yang berbentuk penyelidikan dan tesis sepenuhnya

2.   Memberikan makluman kepada peserta kursus berkenaan tatacara pengurusan penyelidikan khususnya bagi perkara-perkara yang berkaitan peraturan cuti belajar, hubungan penyelia, laporan prestasi dan kemajuan penyelidikan.

3.   Melatih peserta untuk menyediakan cadangan penyelidikan yang sempurna dan berkualiti di peringkat pasca-siswazah bagi tujuan mendapatkan tempat pengajian dan biasiswa cuti belajar

 

Tarikh tutup pendaftaran 25 Januari 2018

Yuran Kursus : RM600 seorang 

 

Pihak penganjur akan menyediakan:

  • Sijil
  • Noto Softcopy & hardcopy
  • Makan pagi dan tengah hari

Borang pendaftaran hendaklah dihantar ke:

Alamat: Pusat Pengembangan Integrasi Ilmu Naqli & Aqli (PIINA)
            Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan

Faks: +606-798 8198,

Emel:info.piina@usim.edu.my

Muat turun borang pendaftaran 

 

Sebarang persoalan sila hubungi:

Tel    : 06-798 8197/8195

Email: info.piina@usim.edu.my

 

ATUR CARA :

KURSUS METODOLOGI PENYELIDIKAN

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)

Hari Pertama

1 Febuari 2018 (Khamis)

8.00 pg

Pendaftaran Peserta

8.15 pg

Taklimat Kursus Oleh Pihak Urus Setia

8.30 pg

Pengenalan Model Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli di USIM

Oleh : Dr. Mahyuddin Hashim

Pengarah

Pusat Pengembangan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli (PIINA)

9.30 pg

Modul 1 (A) ‘An Introduction To Academic Research: Nature, Characteristics And Classifications’

Oleh : Prof. Madya Dr. Kalsom Binti Abd. Wahab

 

10.30 pg

Minum Pagi

11.00 pg

Modul 1 (B) ‘Research Process And Management: Starting And Finishing An Academic Research’

Oleh : Prof. Madya Dr. Kalsom Binti Abd. Wahab

 

1.00 tgh

Rehat / Makan Tengah Hari / Solat Zuhur

2.30 ptg

Modul 2 ‘Literature Review: What To Review And Why Doing It?’

Oleh : Dr. Mohamad Isa Bin Amat 

          

4.30 ptg

Bersurai

  

Hari Ketiga

2 Februari 2018 (Jumaat)

8.00 pg

Pendaftaran Peserta

8.10 pg

Modul 4 (A) ‘Quantitative Research: Concept, Methods And Applications, Data Collection And Questionnaire Design’

Oleh : Dr. Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali 

 

10.10 pg

Minum Pagi

10.15 pg

Sambungan Modul 4 (A)

12.15 tgh

Rehat / Makan Tengah Hari / Solat Zuhur / Solat Jumaat

2.45 ptg

Modul 4 (B) ‘Quantitative Technique: Regression Analysis’

Oleh : Dr. Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali 

 

4.45 ptg

Bersurai

 

Hari Kedua

5 Februari 2018 (Isnin)

8.00 Pg

Pendaftaran Peserta

8.30 Pg

Modul 3 (A) ‘Qualitative Research: Concepts And Application’

Oleh : Prof. Madya Dr. Muhammad Mustaqim Bin Mohd. Zarif

 

10.00 Pg

Minum Pagi

10.30 Pg

Sambungan Modul 3 (A)

1.00 Tgh

Rehat / Makan Tengah hari / Solat Zuhur

2.30 Ptg

Modul 3 (B)‘Qualitative Research: Data Analysis And Presentation’

Oleh : Prof. Madya Dr. Muhammad Mustaqim Bin Mohd. Zarif

 

4.30 Ptg

Bersurai

 

Hari Keempat

6 Februari 2018 (Selasa)

8.00 Pg

Pendaftaran Peserta

8.30 Pg

Modul 5 (A) ‘Research Designs (Qualitative)’

Oleh :Prof. Madya Dr. Mohd Rushdan Bin Mohd Jailani

 

10.00 Pg

Minum Pagi

10.30 Pg

Modul 5 (B) ‘Research Designs (Quantitative)’

Oleh :Prof. Madya Dr. Mohd Rushdan Bin Mohd Jailani

 

1.00 Tgh

Rehat / Makan Tengah Hari / Solat Zuhur

2.30 Ptg

Modul 6 ‘The Politics And Ethics Of Research’

Oleh : Dr. Siti Suriani Binti Othman

 

4.30 Ptg

Bersurai

 

Hari Kelima

7 Februari 2018 (Rabu)

8.00 Pg

Pendaftaran Peserta

8.30 Pg

Modul 8 ‘Research Process And Management : Completion On Time’

Oleh : Prof. Madya Dr. Madihah Binti Mohd Saudi

 

10.30 Pg

Minum Pagi

11.00 Pg

Modul 7 ‘Academic Writing And  Presentations’

Oleh : Dr. Mahazan Bin Abdul Mutalib @ Taib

 

1.00 Tgh

Rehat / Makan Tengah Hari / Solat Zuhur

2.30 Ptg

Sambungan Modul 7

4.30 Ptg

Bersurai

 

Hari Keenam

8 Februari 2018 (Khamis)

8.00 Pg

Pendaftaran Peserta

8.30 Pg

Modul 9 (A) ‘SLAB/SLAI Scheme: Benefits, Roles And Responsibilities Of ‘Researchers/Academician’

Oleh : Penceramah Jemputan dari Bahagian Biasiswa KPT

10.30 Pg

Minum Pagi

11.00 Pg

Modul 9 (B)

(i)     ‘Cuti Belajar: Peluang Dan Peraturan-Peraturan’

Oleh : Encik Md. Ishah Rahman

Timbalan Pendaftar, Unit Pembangunan Sumber Manusia,

Jabatan Pendaftar USIM

1.00 Tgh

Rehat / Makan Tengah Hari / Solat Zuhur

2.30 Ptg

Modul 9 (B) – Sambungan

(ii)     Prospek Pembangunan Modal Insan Staf Akademik

(iii)    Peranan Dan Tanggungjawab Staf Akademik Merealisasikan

Halatuju Usim.

Oleh : Puan Monaliza Laudang

Timbalan Pendaftar Kanan, Bahagian Sumber Manusia

Jabatan Pendaftar USIM

4.30 Ptg

Bersurai / Tamat