NILAI, USIM. 28.9.2017. Kursus Induksi Penyelidikan telah diadakan dengan kerjasama antara Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP) dan Pusat Pengembangan Integrasi Ilmu Naqli & Aqli (PIINA). Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pengetahuan berkaitan penyelidikan daripada para pakar yang dijemput khas kepada pensyarah USIM.