check grammar and spelling

No Title Pages Author/Editor Publisher Year ISBN
1 InaQ Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli Program Sunnah dengan Pengurusan Maklumat 78 A. Irwan Santeri Doll Kawaid al-Nadawi et al. Penerbit USIM 2016 978-967-440-306-5
2 Integrasi Naqli dan Aqli: Dalam Disiplin Syariah dan Undang-Undang 90 Ahmad Zaki Salleh Penerbit USIM 2015 978-967-440-148-1
3 Integrasi Naqli dan Aqli  Dan Perlaksanaannya di Fakulti Pengajian Bahasa Utama 141 Mohammad Najib Jaffar et al. Penerbit USIM 2015 978-967-440-152-8
4 Integration of Naqli and Aqli: Faculty of Science and Technology 151 Madihah Mohd Saudi Penerbit USIM 2015 978-967-440-149-8
5 Integrasi Naqli dan Aqli: Satu Aspirasi Fakulti Ekonomi dan Muamalat 121 Siti Nurazira Mohd Daud Penerbit USIM 2015 978-967-440-150-4
6 Variasi Gemilang Naqli & Aqli Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan 167 Suriani Othman et al. Penerbit USIM 2015 978-967-440-151-1
7 15 Tahun Mengemudi Integrasi Naqli dan Aqli Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM 95 Adnan Mohamed Yusoff Penerbit USIM 2015 978-967-440-153-5
8 Integration of Naqli and Aqli Foods & Beverages in Islamic & Science Perspectives Faculty of Science and Technology 126 Abdul Jalil Abdul Kader, Nur Huda Faujan, Hafiza Yahya Penerbit USIM 2016 978-967-440-300-3
9 Pelajar Cemerlang di Universiti berasaskan Naqli dan Aqli 123 Mohd Faisol Ibrahim Penerbit USIM 2016 978-967-440-291-4
10 Dari Menara ke Angkasa 100 Ummi Salwa Ahmad Bustamam, Mahazan Abdul Mutalib@Talib Penerbit USIM 2015 978-967-440-245-7
11 Nurturing a Balanced Person The Leadership Challenge 272 Dzulkifli Abdul Razak Penerbit USIM,Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad (ITBM) 2017 978-967-440-360-7
12 Integration of Naqli and Aqli: Concptual Framework of the Bachelor of Dental Surgery Programme USIM 100 Wan Mohamad Nasir Wan Othman, A. Hamid Mohamad, Norlela Yacob, Haslinda Ramli, Aspalilah Alias Penerbit USIM 2015 978-967-440-138-2
13 Integrasi lmu Naqli dan Aqli Program Pengajian Quran dan Sunnah 94 Shumsuddin Yabi et al. Penerbit USIM 2016 978-967-440-292-1
14 Islam and research Chemistry of Food, Health and Technology in Islamic Citations 155 Farah Wahida Harun, Juliana Jumal Penerbit USIM 2016 978-967-440-302-7
15 Perumpamaan dalam al-Quran 112 Mohd Sukki Othman Penerbit Universiti Putra Malaysia 2016 978-967-344-492-2
16 Pioneering Islamic Science Spearheading Knowledge 208 Ernie Suzana Ali, Norlelawati Arifin Penerbit USIM 2014 978-967-440-125-2
17 Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam 133 Ahmad Sunawari Long Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 2016 978-967-412-051-1
18 Mengurus Dasar & Strategi Organisasi Secara Islam 215 Suhaimi Mhd Sarif, Yusof Ismail Akademi Pengurusan YaPEIM 2016 978-967-12262-3-0
19 Sastera Arab Zaman Perang Salib 353 Badrul Munir Muhammad Nur Penerbit USIM 2008 978-983-2950-48-6
20 Citra Institusi Islam di Malaysia Tanggapan dan Kefahaman 153 Noor Aini Mohd Salleh Dewan Bahasa dan Pustaka 2015 978-983-49-0136-3
21 Syari’ah Perkembangan dan Tuntutan Pelaksanaan 232 Abdul Halim El-Muhammady Wadah Niaga Sdn Bhd 2005 983-41723-2-X
22 Isu-Isu Semasa Islam & Sains 865 Zahari Mahad Musa, Dina Imam Supaat Penerbit USIM 2018 978-967-440-437-6
23 Contemporary Issues: Islam & Science 634 Dina Imam Supaat, Abidah Abdul Ghafar, Izawati Wook Penerbit USIM 2018 978-967-440-438-3
24 قضايا معاصرة الإسلام والعلوم 717 معلمين محمد شهيد، منير علي عبد الرب، ستياون غوناردي Penerbit USIM 2018 978-967-440-439-0
25 Islam Seruan Makarimul Akhlak Praktis Tasawwuf Islam 79 Dr. Mahmoud MrGlani PUSRATU
26 Prinsip-prinsip Islam Akidah, Syariah, Akhlak dan Dakwah 196 Dato’ Hj Ismail Yusuf Wadah Niaga Sdn Bhd 2009 978-983-41723-5-0
27 Checklist Keluarga Bahagia 211 Dr. Hasan Hj. Mohd Ali Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd 1996 967-61-0611-9
28 300 Hadis Bimbingan ke Arah Mencari Redha Allah 205 Dr. Haji Zahazan Mohamed, Ahmad Hasan Mohd. Nazam Telaga Biru Sdn Bhd 2013 978-983-3494-68-4
29 Ingin Tahu? Solat 192 Abdul Salam Mohd. Zain Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd 1999 967-61-0920-7
30 Renungan Sebelum, Semasa dan Selepas Haji 280 Haji Hanafi Haji Zainuddin K.M.N,D.N.S & Lukmanul Hakim Haji Hanafi Pekan Ilmu Publications Sdn Bhd 2006 983-2567-81-5
31 Membina Keluarga Bahagia 208 Ustaz Safwan Fathy Times Editions 2004 983-300-177-7
32 Amalan 24 Jam Dalam Kehidupan Rasulullah S.A.W 87 Zulkarnain Dollah PTS Islamika Sdn Bhd 2009 978-967-5137-70-9
33 Tasawwur Islam Huraian Konsep & Implikasi Dalam Kehidupan 182 Abdul Halim El-Muhammady, Muhd ‘Uthman El-Muhammady Wadah Niaga Sdn Bhd 2009 978-983-41723-4-3
34 Zakat Al-Mal Al-Mustafad Amalan dan Pengalaman di Malaysia 232 Mujaini Tarimin, Ph.D. Pusat Pungutan Zakat 2012 978-967-11042-1-7
35 Education Pengajaran Bahasa Arab menerusi Al-Quran 763 Prof Madya Puan Sri Datin Sohair Abdel Moneim Sery Pustaka Haji Abdul Majid 2010 987-967-5407-04-8
36 Pendekatan Naqli Dan Aqli (Penyalahgunaan Dadah) 150 Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim Penerbit USIM 2016 978-967-440-293-8
37 Acellt Leaderrship Development Series in Higher Education Learning And Teaching – The Programmes 73 AKEPT Akept 978-967-10602-6-1
38 Kejurulatihan Dan Sains Sukan 151 Haji Gapor Ahmad PRIN-AD SDN. BHD. 2007 967-61-1929-6
39 Mengenal Falsafah Pendidikan 160 Abdul Fatah Hasan YEOHPRINCO SDN. BHD. 2007 978=967-61- 2018-9
40 Dinamika Pengajian Tinggi 217