28 & 29 September 2021- Pusat Jaminan Kualiti (CQA) Dengan Kerjasama Bahagian Pematuhan Syariah, Risiko, Integriti Dan Keselamatan Pekerjaan (SCIROSH) telah mengadakan Bengkel Dashbord Risiko Dan Peluang pada 28 hingga 29 September 2021 secara online. Objektif kursus ini adalah untuk memberi pemahaman berkaitan pengisian dan pengemaskinian Dashboard Risiko dan Peluang. Bengkel ini telah dihadiri seramai 35 orang peserta di kalangan pegawai.