18/02/2016, Nilai, USIM :- Objektif kursus ini adalah untuk mengasah bakat para penyelia di dalam memantau pembelajaran dan penyelidikan para pelajar siswazah serta menambahkan bilangan pelajar yang graduate on time (GOT). Disamping itu dapat meningkatkan kualiti penyelidikan dan penerbitan pelajar siswazah.

Kursus ini dihadiri seramai 53 orang peserta yang terdiri daripada kakitangan akademik USIM yang di adakan di Bilik Seminar, Perpustakaan. Kursus ini dianjurkan oleh Pusat Inovasi Pembelajaran dan Pengajaran dengan kerjasama Pusat Pengajian Siswazah.