TAKWIM AKADEMIK UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA 

Tahap Pengajian

Sesi Akademik

Fakulti / Pusat

Takwim Akademik

Diploma

2017/2018

Pusat Tamhidi

Muat Turun

Sarjana Muda

2017/2018

Semua Fakulti

 Muat Turun

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

 Muat Turun

Fakulti Pergigian

Muat Turun