Bahagian Pengurusan Kualiti Dan Pentadbiran

DR. HISHAMUDDIN ABDUL WAHAB
DR. HISHAMUDDIN ABDUL WAHABTimbalan Pengarah
Tel : 06 – 798 8426
Email: hishamuddin@usim.edu.my

Unit Audit Kualiti

Unit Dokumentasi Dan Pentadbiran

SITI NORFAZA BINTI ABD HALIT
SITI NORFAZA BINTI ABD HALIT Penolong Pendaftar
Tel : 06 – 798 8427
Email: norfaza@usim.edu.my
AZURA BINTI BAHARUDIN
AZURA BINTI BAHARUDIN Pembantu Tadbir Kanan
Tel : 06 – 798 8195
Email: azurabaharudin@usim.edu.my
ZAIMA BINTI AZMAN
ZAIMA BINTI AZMAN Penolong Pendaftar
Tel : 06 – 798 8197
Email: zaima@usim.edu.my
NANI SHAFINAS BINTI SAHADAN
NANI SHAFINAS BINTI SAHADAN Pembantu Tadbir Kanan
Tel : 06 – 798 8401
Fax : 06 – 798 8198
Email: nanishafinas@usim.edu.my
AKMAL AIZAD BIN MOHD BAHKRI
AKMAL AIZAD BIN MOHD BAHKRI Pembantu Operasi
Tel : 06 – 798 88195
Email: akmalaizad@usim.edu.my
 1. Merancang dan menyelaras pelaksanaan semua kegiatan berkaitan Audit Kualiti Dalaman ISO 9001:2015, MS 1900:2014, ISO/IEC 27001, MS ISO/IEC 17025.
 2. Merancang dan menyelaras pelaksanaan semua kegiatan berkaitan Audit Pemantauan/ Pensijilan Semula ISO 9001:2015, MS 1900:2014, ISO/IEC 27001, MS ISO/IEC 17025 yang dilaksanakan oleh badan pensijilan/SIRIM.
 3. Memantau tindakan penyelesaian terhadap ketakakuran Universiti dari Audit Kualiti Dalaman dan Audit Pemantauan/ Pensijilan Semula ISO 9001:2015, MS 1900:2014, ISO/IEC 27001, MS ISO/IEC 17025.
 4. Menyelaras pelaksanaan kursus/ bengkel/ latihan berkaitan Audit Kualiti Universiti bagi Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) USIM
 5. Menyelaras pelaksanaan Pra -Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti, Risiko, Syariah dan Inovasi (JPKRSI).
 6. Menyelaras pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti, Risiko, Syariah dan Inovasi (JPKRSI) USIM.
 7. Melaksana dan memastikan kerangka Pengurusan Risiko Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) Universiti dipatuhi.
 8. Menyelaras Laporan Mesyuarat Pengurusan Kualiti USIM
 1. Merancang, menyelaras melaksana, dan memantau tindakan aktiviti pindaan dokumen, serta mengawal dokumentasi bagi Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) selaras dengan keperluan standard, dokumen kualiti serta peraturan yang sedang berkuatkuasa.
 2. Menyelaras dan memantau kegiatan penghasilan dokumen baru bagi Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) selaras dengan keperluan standard, dokumen kualiti serta peraturan yang sedang berkuatkuasa.
 3. Mengurus dan menyelenggara Manual Kualiti dan dokumentasi bagi Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) di bawah CQA.
 4. Menyelaras pelaksanaan kursus/ bengkel/ latihan berkaitan Proses Kawalan Dokumen dan Rekod bagi Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) USIM
 5. Menyelaras pemantauan dan pengukuran Objektif Kualiti Universiti.
 6. Menyelaras pelaksanaan dan menyediakan laporan soal selidik kajian kepuasan pelanggan di bawah CQA.
 7. Merancang, menyelaras dan melaksanakan Hari Kualiti dan Inovasi USIM (HKI).
 8. Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan Pusat Jaminan Kualiti (CQA).
 9. Menyelaras Laporan Mesyuarat Majlis Pengurusan Kualiti (MPQ) Universiti Awam