AUDIT KUALITI DALAMAN

AKD TAHUN 2016
1. JADUAL AUDIT DALAMAN 2016
2. LAPORAN AKD BPA.pdf
3. LAPORAN AKD FEM.pdf
4. LAPORAN AKD FKAB.pdf
5. LAPORAN AKD FPG.pdf
6. LAPORAN AKD FST.pdf
7. LAPORAN AKD JAB. PENDAFTAR.pdf
8. LAPORAN AKD JPPF.pdf
9. LAPORAN AKD PPT.pdf
10. Laporan Audit Kualiti Dalaman 2016.pdf
11. Laporan Ringkasan Audit FKP, FPQS, FSU, FPBU, PPKI.pdf
12. Laporan Ringkasan Audit Jabatan Bendahari.pdf
13. Laporan Ringkasan Audit Jabatan Perpustakaan.pdf
14. Laporan Ringkasan Audit Syariah.pdf
15. Laporan Ringkasan Audit- PPP.pdf
16. Laporan Ringkasan Audit-HEP.pdf
AKD TAHUN 2017
  JADUAL AUDIT KUALITI DALAMAN 2017
 
CONTOH SOALAN SENARAI SEMAK
1. Borang Senarai Semak  Klausa 10.doc
2. Senarai Semak & Nota Audit – MK – KLAUSA  7.1.6. Pengetahuan Organisasi.doc
3. Senarai Semak & Nota Audit – MK – KLAUSA 4.1 & 4.2 (KONTEKS ORGANISASI).doc
4. Senarai Semak & Nota Audit – MK – KLAUSA 5 (KEPIMPINAN).doc
5. Senarai Semak & Nota Audit – MK – KLAUSA 6 (PERANCANGAN).doc
6. Senarai Semak & Nota Audit – MK – KLAUSA 7.4 (KOMUNIKASI).docx
7. Senarai Semak & Nota Audit – MK – KLAUSA 10 (PENINGKATAN).doc
8. Senarai Semak Audit – bayaran-1.doc
9. Senarai Semak Audit – bayaran.doc
10. Senarai Semak Audit – lanjut tempoh CB.doc
11. Senarai Semak Audit – PDP.doc
12. Senarai Semak Audit – terimaan.doc
13. Senarai Semak Audit 5.2.doc
14. Senarai Semak Audit 7.1.doc
15. Senarai Semak Audit cth bendahari.doc
16. Senarai Semak Audit- Panduan soalan Klausa 6 Manual kualiti.doc
17. Senarai Semak Audit-9.1.doc

AUDIT SIRIM

AUDIT SIRIM 2017
1. 2017 SA, Merging & Upgrading Audit Plan(Rev01) USIM.doc
2. Laporan Audit SIRIM SPK ISO 9001-2015.pdf
3. Laporan Audit SIRIM SPK MS1900-2014 – SYARIAH.pdf
AUDIT SIRIM 2018
1. 2018SAPlan(Rev01).doc
2. LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN 2018 OLEH SIRIM.pdf

BORANG

1. Borang – Notis Pindaan Dokumen (NPD).doc
2. Borang CAR.doc
3. Borang Laporan Pemerhatian Audit.doc
4. Borang Laporan Ringkasan Audit.doc
5. Borang PAR.doc
6. Borang Senarai Semak & Nota Audit.doc

DASAR & GARIS PANDUAN

1. STANDARD ISO 9001-2015.pdf
2. STANDARD MS1900-2014 BM.pdf
3. STANDARD MS1900-2014.pdf
DOKUMEN RUJUKAN ISO 9001.2015
1. Modul Audit Dalaman ISO 9001 2015 5.10.16.pdf
2. Modul ISO 9001 2015 USIM.ppt
3. Modul Pengurusan Risiko USIM 15 – 17 Mac 2016.pdf
4. Modul Penilaian Risiko USIM Nov 2017- bukan pdf.ppt

JKPRSI BIL. 1.2017

1. 3.1 PERUBAHAN ISU-ISU LUARAN DAN DALAMAN.docx
2. 3.10 Kecukupan Sumber.docx
3. 3.11 Keberkesanan Tindakan Yang Diambil Terhadap Risiko dan Peluang.docx
4. 3.12 Peluang-peluang untuk Peningkatan, Inovasi.docx
5. 3.2.1 Kepuasan Pelanggan dan Maklum Balas daripada Pihak Berkepentingan yang Relevan.docx
6. 3.2.2 Tahap Pencapaian Objektif Kualiti.docx
7. 3.3.1 PRESTASI PROSES DAN KEPATUHAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN – KEUPAYAAN PROSES DAN PROSEDUR.docx
8. 3.3.2 PRESTASI SISTEM-SISTEM PENGKOMPUTERAN BERKAITAN.docx
9. 3.3.3 KEPATUHAN SPK.docx
10. 3.4 KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN.docx
11. 3.5 Hasil Pemantauan dan Pengukuran.docx
12. 3.6 Nilai-Nilai Teras USIM.docx
13. 3.7 Isu-isu Syariah.docx
14. 3.8 Laporan Audit.docx
15. 3.9 Prestasi Proses, Produk dan Perkhidmatan Luar.docx
16. 4. Hal-hal Lain.docx
17. 5. Penilaian Keberkesanan, Kecukupan, Kesesuaian dan Penjajaran SPK ISO 9001.2015.docx
18. AGENDA JPKRSI 1.2017.docx
19 LAMPIRAN 1A – PERUBAHAN ISU-ISU LUARAN DAN DALAMAN PPT – BPA.docx
20. LAMPIRAN 1B – PERUBAHAN ISU-ISU LUARAN DAN DALAMAN PENDAFTAR.docx
21. LAMPIRAN 1C- PERUBAHAN ISU-ISU LUARAN DAN DALAMAN BENDAHARI.docx
22. LAMPIRAN 1D – PERUBAHAN ISU-ISU LUARAN DAN DALAMAN HEP.docx
23. LAMPIRAN 1E – PERUBAHAN ISU-ISU LUARAN DAN DALAMAN JPPF.docx
24. LAMPIRAN 1F – PERUBAHAN ISU-ISU LUARAN DAN DALAMAN PERPUSTAKAAN.docx
25. LAMPIRAN 2A1 – Analisa Objektif Kualiti Fakulti.xlsx
26. LAMPIRAN 2A2 -Analisa Objektif Kualiti BPA Bahagian AQAD.xlsx
27. LAMPIRAN 2A3- Analisa Objektif Kualiti – ISO BPA UPK BPA.xlsx
28. LAMPIRAN 2A4 – Analisa Objektif Kualiti  – ISO BPA (UPKP).xlsx
29. LAMPIRAN 2A5 – Analisa Objektif Kualiti  – ISO BPA – UPP.xlsx
30. LAMPIRAN 2B ANALISA OBJEKTIF KUALITI PENDAFTAR.docx
31. LAMPIRAN 2C ANALISA OBJEKTIF KUALITI BENDAHARI.docx
32. LAMPIRAN 2D ANALISA OBJEKTIF KUALITI BHEP.doc
33. LAMPIRAN 2E ANALISA OBJEKTIF KUALITI JPPF.docx
34. LAMPIRAN 2F ANALISA OBJEKTIF KUALITI PERPUSTAKAAN.docx
35. LAMPIRAN 2G ANALISA OBJEKTIF KUALITI PPP.docx
36. LAMPIRAN 3A -Dashboard Pelan Strategik PENDAFTAR.ppt
37. LAMPIRAN 3B PEMANTAUAN & PENGUKURAN BENDAHARI.pptx
38. LAMPIRAN 3C PEMANTAUAN & PENGUKURAN HEP.docx
39. LAMPIRAN 3D PEMANTAUAN & PENGUKURAN JPPF.docx
40. LAMPIRAN 4 – NILAI-NILAI TERAS USIM.jpg
41. LAMPIRAN 5A – ISU SYARIAH BPA.docx
42. LAMPIRAN 5B – ISU SYARIAH JABATAN PENDAFTAR.docx
43. LAMPIRAN 5C – ISU SYARIAH JABATAN BENDAHARI.docx
44. LAMPIRAN 5E – ISU SYARIAH JPPF.docx
45. LAMPIRAN 5F – ISU-ISU SYARIAH-PERPUSTAKAAN.pdf
46. LAMPIRAN 6A – KAWALAN & PEMANTAUAN PERKHIDMATAN DARI LUAR PPT.doc
47. LAMPIRAN 6B – KAWALAN & PEMANTAUAN PERKHIDMATAN DARI LUAR PENDAFTAR.doc
48. LAMPIRAN 6C – KAWALAN & PEMANTAUAN PERKHIDMATAN DARI LUAR BENDAHARI.doc
49. LAMPIRAN 6D – LAPORAN PRESTASI PEMBEKAL BHEP 2016.docx
50. LAMPIRAN 6E – KAWALAN & PEMANTAUAN PERKHIDMATAN DARI LUAR JPPF.doc
51. LAMPIRAN 6F – KAWALAN & PEMANTAUAN PERKHIDMATAN DARI LUAR PERPUSTAKAAN.doc
52. LAMPIRAN B- SENARAI NAMA PELAJAR KES TATATERTIB A152.xlsx
53. Lampiran C – ENILAI TPS.docx
54. LAMPIRAN C – LAPORAN PERTANYAAN DAN ADUAN BPA.xlsx
55. Lampiran D – PENSYARAH 151 VS 142.pptx
56. Lampiran E – ENILAI TPS 151 VS 142.pptx
57. Lampiran F – ENILAI PENSYARAH VS TPS A151.pptx
58. SENARAI PROSEDUR ISO DI USIM.docx
AUDIT SIRIM
1. 2017 SA, Merging & Upgrading Audit Plan(Rev01) USIM.doc
LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN
1. LAPORAN AKD BPA.pdf
2. LAPORAN AKD FEM.pdf
3. LAPORAN AKD FKAB.pdf
4. LAPORAN AKD FPG.pdf
5. LAPORAN AKD FST.pdf
6. LAPORAN AKD JAB. PENDAFTAR.pdf
7. LAPORAN AKD JPPF.pdf
8. LAPORAN AKD PPT.pdf
9. Laporan Audit Kualiti Dalaman 2016.pdf
10. Laporan Ringkasan Audit FKP, FPQS, FSU, FPBU, PPKI.pdf
11. Laporan Ringkasan Audit FPSK.pdf
12. Laporan Ringkasan Audit Jabatan Bendahari.pdf
13. Laporan Ringkasan Audit Jabatan Perpustakaan.pdf
14. Laporan Ringkasan Audit Syariah.pdf
15. Laporan Ringkasan Audit- PPP.pdf
16. Laporan Ringkasan Audit-HEP.pdf
MINIT JPKRSI PTJ
1. MINIT JPKRSI Jabatan Bendahari
2. Minit JPKRSI JPendaftar
3. MINIT JPKRSI PERPUSTAKAAN.doc
4. MINIT JPKRSI PPP
5. Minit Mesyuarat JPKRSI HEP
6. Minit Mesyuarat JPKRSI JPPF
7. Minit Mesyuarat JPKRSI PPT

JPKRSI BIL. 1.2018

1. AGENDA JPKRSI 1.2018.docx
2. LAMPIRAN C – analisa objektif kualiti – data 2017.docx
3. laporan Mesyuarat JPKRSI USIM 1.2018.docx
4. Minit Mesyuarat JPKRSI USIM 1.2017.pdf
LAMPIRAN 1
1. Dashboard Penilaian_Risiko_dan_Peluang_2017_JP_07122017.xlsx
2. KONTEKS ORGANISASI-PERPUSTAKAAN.docx
3. Konteks SPK JPPF-USIM.xlsx
4. KONTEKS SPK PPP ISO 9001.docx
5. LAMPIRAN 1 KONTEKS ORGANISASI BHEP USIM.docx
6. LAMPIRAN 1 KONTEKS SPK BPA.docx
7. Template Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017.xlsx
LAMPIRAN 2
1. ANALISA OBJEKTIF KUALITI HEP 2017.doc
2. ANALISIS DAN PENILAIAN OBJEKTIF KUALITI JPPF SEHINGGA DISEMBER 2017.docx
3. LAMPIRAN C – analisa objektif kualiti PPPI 2017.docx
4. lampiran-C-1.docx
5. lampiran-C-2.doc
6. lampiran-C-3.docx
7. lampiran-C-4.doc
8. lampiran-C-5.docx
9. lampiran-C-6.docx
10. lampiran-C-7.doc
11. lampiran-C-8.docx
12. PENILAIAN PRESTASI  ISO 2015  Bahagian AQAD.xlsx
13. PENILAIAN PRESTASI – ISO 2015 – (UPK) BPA.xlsx
14. PENILAIAN PRESTASI – ISO 2015 – (UPKP) BPA.xlsx
15. PENILAIAN PRESTASI – ISO 2015 – (UPP) BPA .xlsx
16. PENILAIAN PRESTASI – OBJEKTIF KUALITI FAKULTI.xlsx
17. Tahap Pencapaian Objektif Kualiti Pendaftar.xlsx
18. Tahap Pencapaian Objektif Kualiti. library.docx
LAMPIRAN 3
1. STATUS PENGHANTARAN BORANG NCR.docx
LAMPIRAN 4
1. lampiran-G. Bendahari.pdf
2. LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN HEPA.docx
LAMPIRAN 5
1. LAMPIRAN 5 – Laporan Status Isu Syariah USIM.docx
LAMPIRAN 6
1. Laporan audit sirim jppf
2. Laporan Audit SIRIM SPK ISO 9001-2015.pdf
3. Laporan Audit SIRIM SPK MS1900-2014 – SYARIAH.pdf
LAMPIRAN 7
1. Laporan Audit Kualiti Dalaman USIM 2017.doc
LAMPIRAN 8
1. 5 L- 3-1 Analisis Penilian Prestasi Perkhidmatan Perunding dan Kontraktor 2017 – MKSP 1-2018.xlsx
2. 5- LAMPIRAN 3-2 ANALISA PRESTASI KONTRAKTOR PANEL – KONTRAK 2017 – MKSP 1-2018.xlsx
3. LAPORAN PRESTASI PEMBEKAL BHEP 2017.docx
4. Prestasi Penyedia Proses, Produk dan Perkhidmatan Pihak Luar BPA.docx
5. Pretasi Pembekal (penilaian penceramah) JP.xlsx
LAMPIRAN 9
1. Kertas kerja JKPRSI – Kelulusan skop ISMS 2018.doc
2. Mesyuarat JPKRSI ISMS Bil 1-2018.pdf
minit mesyuarat jpkrsi ptj
1. MESYUARAT JPKRSI PPT 1.2018.pdf
2. Minit JPKRSI Bil. 1 2017 (HEP).PDF
3. minit JPKRSI JPENDAFTAR 1.2018 – FINAL.docx
4. Minit Mesyuarat JPKRSI PERPUSTAKAAN 1.2018.pdf
5. MINIT MESYUARAT JPKRSI PPPI
6. Minit Mesyuarat MKSP JPPF 1-2018.doc
7. minit-jkpkrsi-1-2018 Bendahari.pdf

S.O.P

1. SENARAI PROSEDUR ISO DI USIM.pdf
ISO 9001.2015 (SISTEM PENGURUSAN KUALITI)
DASHBOARD RISIKO & PELUANG
1. Template Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017.xlsx
HAL EHWAL PELAJAR
DASHBOARD DISEMBER 2016
1. Dashboard Bantuan Zakat Pelajar.xlsx
2. Dashboard Pelaksanaan Taaruf.xlsx
3. Dashboard Pengurusan Penempatan Pelajar.xlsx
4. Dashboard Pengurusan Pinjaman Kecemasan Pelajar.xlsx
5. Dashboard Pengurusan Tabung Kebajikan Pelajar.xlsx
6. Dashboard Perekodan Insiden Pelajar .xls
7. Dashboard Perkhidmatan Kaunseling.xlsx
8. Dashboard Perkhidmatan Pesakit Luar Kepada Pelajar.xlsx
9. Dashboard Permohonan Kelulusan dan Pelaksanaan Aktiviti Pelajar.xlsx
DASHBOARD MEI 2017
1. Dashboard Risiko dan Peluang Baru kaunseling.xlsx
2. Dashboard Risiko dan Peluang Baru PKU
3. Dashboard Risiko dan Peluang Baru PPP
4. Dashboard Risiko dan Peluang Baru UPK
5. Dashboard Risiko dan Peluang UPKT
DASHBOARD NOV 2017
1. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 PKU.xlsx
2. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 UKEP.xlsx
3. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 UPK.xlsx
4. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 UPKaunseling.xlsx
5. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 UPKT.xlsx
6. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017.Perumahan.xlsx
KEWANGAN
DASHBOARD DISEMBER 2016
1. MASTER DASHBOARD RISIKO – ASET edit.xlsx
2. MASTER DASHBOARD RISIKO – BAJET edit.xlsx
3. MASTER DASHBOARD RISIKO – BAYARAN edit.xlsx
4. MASTER DASHBOARD RISIKO – GAJI edit.xlsx
5. MASTER DASHBOARD RISIKO – PELAJAR edit.xlsx
6. MASTER DASHBOARD RISIKO – PEMBANGUNAN edit.xlsx
7. MASTER DASHBOARD RISIKO – PENDAFTARAN PEMBEKAL edit.xlsx
8. MASTER DASHBOARD RISIKO – PESANAN RASMI edit.xlsx
9. MASTER DASHBOARD RISIKO – TENDER edit.xlsx
10. MASTER DASHBOARD RISIKO – TERIMAAN edit.xlsx
DASHBOARD JAN 2018
1. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 Aset (05122017).xlsx
2. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 Bajet (05122017).xlsx
3. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 Bayaran (05122017).xlsx
4. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 emolumen (05122017).xlsx
5. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 Pelajar (05122017).xlsx
6. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 Pelupusan (05122017).xlsx
7. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 Penyata Kewangan (24012018).xlsx
8. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 Perolehan (05122017)-1.xlsx
9. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 terimaan (05122017).xlsx
DASHBOARD MEI 2017
1. Dashboard Risiko dan Peluang Baru- Penyata Kewangan .xlsx
2. Dashboard Risiko dan Peluang Baru- Terimaan.xlsx
3. Dashboard Risiko dan Peluang Baru-Aset.xlsx
4. Dashboard Risiko dan Peluang Baru-Bajet.xlsx
5. Dashboard Risiko dan Peluang Baru-bayaran .xlsx
6. Dashboard Risiko dan Peluang Baru-Pelajar.xlsx
7. Dashboard Risiko dan Peluang Baru-Pelupusan.xlsx
8. Dashboard Risiko dan Peluang Baru-PEROLEHAN.xlsx
9. Dashboard Risiko dan Peluang Baru_Emolumen.xlsx
DASHBOARD NOV 2017
1. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 Aset (05122017).xlsx
2. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 Bajet (05122017).xlsx
3.  Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 Bayaran (05122017).xlsx
4. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 emolumen (05122017).xlsx
5. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 Pelajar (05122017).xlsx
6. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 Pelupusan (05122017).xlsx
7. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 Penyata Kewangan (24012018).xlsx
8. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 Perolehan (05122017).xlsx
9. Dashboard Risiko dan Peluang Baru Nov 2017 terimaan (05122017).xlsx
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
DASHBOARD DISEMBER 2016
1. Copy of MASTER DASHBOARD RISIKO EDIT 20.5.2016 – PIJIM (PP.14).xlsx
2. DASHBOARD RISIKO 29.6.2016 – GIQ (PP.01).xlsx
3. MASTER DASHBOARD RISIKO EDIT 20.5.2016 – FAKULTI (PP.11).xlsx
4. MASTER DASHBOARD RISIKO EDIT 20.5.2016 – UPK (PP.02).xlsx
5. MASTER DASHBOARD RISIKO EDIT 20.5.2016 – UPKP (PP.05).xlsx
6. MASTER DASHBOARD RISIKO EDIT 20.5.2016 – UPKP (PP.06).xlsx
7. MASTER DASHBOARD RISIKO EDIT 20.5.2016 – UPP (PP.07).xlsx
8. MASTER DASHBOARD RISIKO EDIT 20.5.2016 – UPP (PP.08).xlsx
9. MASTER DASHBOARD RISIKO EDIT 20.5.2016 – UPP (PP.10).xlsx
10. MASTER DASHBOARD RISIKO EDIT 20.5.2016 – UPP (PP.12).xlsx
11. MASTER DASHBOARD RISIKO EDIT 20.5.2016 – UPP (PP.13).xlsx
DASHBOARD MEI 2017
1. Dashboard Risiko dan Peluang Baru BPA.xlsx
NOV 2017
1. Dashboard Risiko dan Peluang BPA dan Fakulti.xlsx
PENGURUSAN PENYELIDIKAN
DASHBOARD DISEMBER 2016
1. DASHBOARD RISIKO PPP.xlsx
DASHBOARD MEI 2017
1. Dashboard Risiko dan Peluang Baru PPP
DASHBOARD NOV 2017
1. Dashboard Risiko dan Peluang Baru PPP.xlsx
PENGURUSAN PROJEK & FASILITI
DASHBOARD DISEMBER 2016
1. PF09 ISO JPPF-DASHBOARD RISIKO – iruan – kena baiki.xls
2. PF010 ISO JPPF-DASHBOARD RISIKO – halina.xlsx
3. PP02 ISO JPPF-DASHBOARD RISIKO – mawi.xlsx
4. PP03 ISO JPPF-DASHBOARD RISIKO – Shamsuddin.xlsx
5. PP04 ISO JPPF-DASHBOARD RISIKO – lely.xlsx
6. PP05 ISO JPPF-DASHBOARD RISIKO – asri.xlsx
7. PP06 ISO JPPF-DASHBOARD RISIKO – khalid.xlsx
8. PP07 ISO JPPF-DASHBOARD RISIKO – khai.xlsx
DASHBOARD MEI 2017
1. Dashboard Risiko dan Peluang JPPF.xlsx
DASHBOARD NOV 2017
1. Dashboard Risiko dan Peluang Baru JPPF Nov 2017.xlsx
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
DASHBOARD DISEMBER 2016
1. Dashboard Risiko – PEND01 – Perjawatan.xlsx
2. Dashboard RIsiko – PEND02 – pengambilan staf.xlsx
3. Dashboard Risiko – PEND03 – Pelantikan Staf.xlsx
4. Dashboard Risiko – PEND04 – pengisytiharaan harta.xlsx
5. Dashboard Risiko – PEND05 – LPG.xlsx
6. Dashboard Risiko – PEND06 – cuti rehat.xlsx
7. Dashboard Risiko – PEND07 – latihan.xlsx
8. Dashboard Risiko – PEND08 – PDP.xlsx
9. Dashboard Risiko – PEND09 – PTM.xlsx
10. Dashboard Risiko – PEND10 – peperiksaan perkhidmatan.xlsx
11. Dashboard Risiko – PEND11 – cuti belajar.xlsx
12. Dashboard Risiko – PEND12 – LNPT.xlsx
13. Dashboard Risiko – PEND13 – kenaikan pangkat.xlsx
14. Dashboard Risiko – PEND14 – peletakan jawatan.xlsx
15. Dashboard Risiko – PEND15 – persaraan staf.xlsx
16 Dashboard Risiko – PEND16 – bentang kertas kerja (CB).xlsx
17. Dashboard Risiko – PEND17 – KUTIP DATA (CB).xlsx
18. Dashboard Risiko – PEND18 – laporan prestasi (CB).xlsx
19. Dashboard Risiko – PEND19 – lanjut tempoh (CB).xlsx
20. Dashboard Risiko – PEND20 – eprestasi.xlsx
21. Dashboard Risiko – PEND21 – kaunseling.xlsx
22. Dashboard Risiko – PEND22 – Perubatan.xlsx
23. Dashboard Risiko – PEND23 – Tiket Kapal Terbang.xlsx
24. Dashboard Risiko – PEND24 – penginapan.xlsx
DASHBOARD MEI 2017
1. Dashboard Risiko dan Peluang BARU JAB PENDAFTAR
DASHBOARD NOV 2017
1. Dashboard Risiko Jabatan Pendaftar.pdf
PERPUSTAKAAN
DASHBOARD DISEMBER 2016
1. Dashboard Risiko 01- Perolehan Melalui Pembelian.xlsx
2. Dashboard Risiko 02- Perolehan Melalui Langganan.xlsx
3. Dashboard Risiko 03- Perolehan Melalui Sumbangan.xlsx
4. Dashboard Risiko 04-Penjilidan.xlsx
5. Dashboard Risiko 05. – Pengkatalogan.xlsx
6. Dashboard Risiko 06- Prosedur Penyusunan Bahan Perpustakaan.xlsx
7. Dashboard Risiko 07- Prosedur Peminjaman Bahan Perpustakaan.xlsx
8. Dashboard Risiko 08- Prosedur Pemulangan Bahan Perpustakaan.xlsx
9. Dashboard Risiko 09-Perkhidmatan Rujukan Maklumat MPP.xlsx
10. Dashboard Risiko 10-Kelas Pendidikan Pengguna.xlsx
11. Dashboard Risiko 11 – Unit Rujukan_ILL_PDL.xlsx
12.. Dashboard Risiko 12-Kajian Keberkesanan Perpustakaan.xlsx
13. Dashboard Risiko 13-Prosedur Pengurusan Perkhidmatan Multimedia.xlsx
14. Dashboard Risiko 14- Aduan Kerosakan ICT(Automasi).xlsx
15. Dashboard Risiko 15 -Pengurusan Bahan Repositori Institusi URI 13.6.2016.xlsx
16. Dashboard Risiko 16 – Latihan (25032016).xlsx
17. Dashboard Risiko 17 – Pembayaran (25032016).xlsx
DASHBOARD MEI 2017
1. Perpustakaan-Bahagian Pengurusan & Hubungan Korporat (BPHK).xlsx
2. Perpustakaan-Bahagian Pengurusan Sumber (BPS).xlsx
3. Perpustakaan-Bahagian Perkhidmatan Maklumat (BPM).xlsx
4. Perpustakaan-Bahagian Teknologi & Repositori (BTR).xlsx
DASHBOARD NOV 2017
1. COVER PAGE DASHBOARD RISIKO-PELUANG PERPUSTAKAAN.pdf
2. Dashboard Risiko dan Peluang PERPUSTAKAAN Nov 2017.xlsx
MANUAL KUALITI
1. HELAIAN REKOD PINDAAN & ISI KANDUNGAN.pdf
2. MK – Kepimpinan 5.pdf
3. MK – Konteks Organisasi 4.pdf
4. MK – Maklumat Korporat 2.pdf
5. MK – Operasi 8.pdf
6. MK – Penilaian Prestasi 9.pdf
7. MK – Peningkatan 10.pdf
8. MK – Perancangan 6.pdf
9. MK – Skop 1.pdf
10. MK – Struktur dan Jawatankuasa 3.pdf
11. MK- Sokongan 7.pdf
12. Muka Depan Manual Kualiti.pdf
LAMPIRAN 1
1. LAMPIRAN 1A (Terminologi & Ringkasan).pdf
LAMPIRAN 2
1. LAMPIRAN 2A-2P.pdf
LAMPIRAN 3
1. LAMPIRAN 3A. STRUKTUR ORGANISASI USIM.pptx
2. LAMPIRAN 3B. STRUKTUR ORGANISASI FAKULTI.pptx
3. LAMPIRAN 3C. STRUKTUR ORGANISASI JABATAN.pptx
4. LAMPIRAN 3D – STRUKTUR PENGURUSAN KUALITI USIM.pdf
5. LAMPIRAN 3E – JAWATANKUASA DAN LANTIKAN PEGAWAI BERKAITAN DENGAN SPK.pdf
6. LAMPIRAN 3F – TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA BERKAITAN SPK.pdf
LAMPIRAN 4
1. LAMPIRAN 4A BENDAHARI.pdf
2. LAMPIRAN 4A HEPA PKU .pdf
3. LAMPIRAN 4A HEPA PPP.pdf
4. LAMPIRAN 4A HEPA UKEP.pdf
5. LAMPIRAN 4A HEPA UPK .pdf
6. LAMPIRAN 4A HEPA UPKAUN .pdf
7. LAMPIRAN 4A HEPA UPKT .pdf
8. LAMPIRAN 4A KONTEKS ORGANISASI (FAKULTI).pdf
9. LAMPIRAN 4B – HLS USIM.pdf
10. LAMPIRAN 4C – HLS P&P.pdf
11. LAMPIRAN 4D – HLS JPendaftar.pdf
12. LAMPIRAN 4E – HLS KEWANGAN.pdf
13. LAMPIRAN 4F – HLS BHEP.pdf
14. LAMPIRAN 4G – HLS JPPF.pdf
14. LAMPIRAN 4H – HLS PERPUSTAKAAN.pdf
15. LAMPIRAN 4I – HLS PPP.pdf
LAMPIRAN 5
1. LAMPIRAN 5A – PERANAN DAN BIDANGKUASA LPU, SENAT, JAWATANKUASA DSB.pdf
LAMPIRAN 6
1. LAMPIRAN 6A (DASAR P&P).pdf
2. LAMPIRAN 6B (DASAR KUALITI PENDAFTAR).pdf
3. LAMPIRAN 6C (DASAR KUALITI BENDAHARI).pdf
4. LAMPIRAN 6D (DASAR KUALITI PERPUSTAKAAN).pdf
5. LAMPIRAN 6E (DASAR KUALITI JPPF).pdf
6. LAMPIRAN 6F (DASAR KUALITI HEP).pdf
7. LAMPIRAN 6G (DASAR KUALITI PPP).pdf
LAMPIRAN 7
1. LAMPIRAN 7A – Data Kalibrasi Peralatan Pusat Kesihatan Universiti.pdf
LAMPIRAN 8
1. LAMPIRAN 8A KAWALAN KHIDMAT LUAR USIM.pdf
2. LAMPIRAN 8B – SENARAI PROSEDUR PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN TINGGI.pdf
3. LAMPIRAN 8C – SENARAI PROSEDUR PENYEDIAAN PERKHIDMATAN KORPORAT (040418).pdf
LAMPIRAN 9
1. LAMPIRAN 9A – PENILAIAN PRESTASI ISO P&P.pdf
2. LAMPIRAN 9B – PENILAIAN PRESTASI ISO JAB PENDAFTAR.pdf
3. LAMPIRAN 9C – PENILAIAN PRESTASI ISO JABATAN BENDAHARI.pdf
4. LAMPIRAN 9D – PENILAIAN PRESTASI ISO HEPA.pdf
5. LAMPIRAN 9E – PENILAIAN PRESTASI JPPF.pdf
6. LAMPIRAN 9F – PENILAIAN PRESTASI PERPUSTAKAAN.pdf
7. LAMPIRAN 9G – PENILAIAN PRESTASI PPP.pdf
NPD
Jabatan Bendahari
1. NPD-USIM.BEND.01.pdf
2. NPD-USIM.BEND.05.pdf
3. NPD-USIM.BEND.06.pdf
4. NPD-USIM.BEND.07.pdf
SOP ISO JABATAN
HAL EHWAL PELAJAR
1. USIM.HEPA.01 – Pelaksanaan Minggu Taaruf.pdf
2. USIM.HEPA.02 – Perkhidmatan dan Kebajikan Pelajar.pdf
3. USIM.HEPA.03 – Pengurusan Penempatan Pelajar.pdf
4. USIM.HEPA.05 – Permohonan Kelulusan dan Pelaksanaan Aktiviti Pelajar.pdf
5. USIM.HEPA.06 – Pelaksanaan Perkhidmatan Kaunseling.pdf
6. USIM.HEPA.07 – Perkhidmatan  Pesakit Luar Kepada Pelajar.pdf
KEWANGAN
2017-obselete
1. USIM.BEND.01.pdf
2. USIM.BEND.02.pdf
3. USIM.BEND.03.pdf
4. USIM.BEND.04.pdf
5. USIM.BEND.05.pdf
6. USIM.BEND.06.pdf
7. USIM.BEND.07.pdf
8. USIM.BEND.08.pdf
9. USIM.BEND.09.pdf
10. USIM.BEND.10.pdf
11. USIM.BEND.11.pdf
12. USIM.BEND.12.pdf
2018
1. USIM.BEND.01.pdf
2. USIM.BEND.02.pdf
3. USIM.BEND.03.pdf
4. USIM.BEND.04.pdf
5. USIM.BEND.05.pdf
6. USIM.BEND.06.pdf
7. USIM.BEND.07.pdf
8. USIM.BEND.08.pdf
9. USIM.BEND.09.pdf
10. USIM.BEND.10.pdf
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
1. USIM.PP.01-Pembangunan Fakulti, Program, Kursus Baharu.pdf
2. USIM.PP.02-Penyediaan e-Panduan Fakulti.pdf
3. USIM.PP.03-Pemilihan Calon dan Tawaran Kemasukan.pdf
4. USIM.PP.04-Pendaftaran Kemasukan Pelajar.pdf
5. USIM.PP.05- Pendaftaran dan Pengesahan Kursus Pelajar.pdf
6. USIM.PP.06 -Penjadualan dan Pelaksanaan Kursus.pdf
7. USIM.PP.07-Peperiksaan Akhir Semester pdf.pdf
8. USIM.PP.08-Penggredan, Pemarkahan dan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan.pdf
9. USIM.PP.09- Penyediaan Transkrip Rasmi dan Skroll Ijazah.pdf
10. USIM.PP.10-Proses Menghalang Pelajar Daripada Menduduki Peperiksaan Semester.pdf
11. USIM.PP.11-Pengambilan Tenaga Pengajar Sambilan.pdf
12. USIM.PP.12-proses penilaian .pdf
13. USIM.PP.13-Pengendalian Masalah di Luar Jangka Semasa Peperiksaan Akhir.pdf
14. USIM.PP.14 LATIHAN INDUSTRI PELAJAR.pdf
PENGURUSAN PENYELIDIKAN
1. USIM.PPP.01 PEMBUKAAN & KELULUSAN GERAN PENYELIDIKAN USIM.pdf
2. USIM.PPP.02 PEMANTAUAN & LAPORAN AKHIR GERAN PENYELIDIKAN.pdf
PENGURUSAN PROJEK & FASILITI
1. USIM.JPPF.01.pdf
2. USIM.JPPF.02.pdf
3. USIM.JPPF.03.pdf
4. USIM.JPPF.04.pdf
5. USIM.JPPF.05.pdf
6. USIM.JPPF.06.pdf
7. USIM.JPPF.07.pdf
8. USIM.JPPF.08.pdf
9. USIM.JPPF.09.pdf
10. USIM.JPPF.10.pdf
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
1. Senarai Induk Dokumen ISO USIM 2018.docx
2. SENARAI_INDUK_DOKUMEN_2017.pdf
3. USIM.PEND.01_Perancangan Perjawatan.pdf
4. USIM.PEND.01_Perancangan_Perjawatan.pdf
5. USIM.PEND.02_Pengurusan_Pengambilan_Staf.pdf
6. USIM.PEND.03-Pengurusan_Pelantikan_Staf.pdf
7. USIM.PEND.03_Pengurusan_Pelantikan_Staf.pdf
8. USIM.PEND.04_Pengurusan_Perisytiharan.pdf
9. USIM.PEND.05_Laporan_Perubahan_Gaji.pdf
10. USIM.PEND.06_Pengurusan_Cuti_Rehat.pdf
11. USIM.PEND.07 – Pengurusan Latihan Staf – Feb 2017.pdf
12. USIM.PEND.07_Pengurusan_Latihan_Staf.pdf
13. USIM.PEND.08_Pengesahan_Dalam_Perkhidmatan.pdf
14. USIM.PEND.09_Pengurusan_Program_Transformasi_Minda.pdf
15. USIM.PEND.10_Pengurusan_Peperiksaan_Perkhidmatan.pdf
16. USIM.PEND.11_Pengurusan_Permohonan_Cuti_Belajar.pdf
17. USIM.PEND.12_Pengurusan_LNPT.pdf
18. USIM.PEND.13_Pengurusan_Kenaikan Pangkat.pdf
19. USIM.PEND.14_Pengurusan_Peletakan_Jawatan).pdf
20. USIM.PEND.15_Pengurusan_Persaraan_Staf.pdf
21. USIM.PEND.16_Pengurusan_Permohonan_Membentang_Kerja_Staf_Cuti_Belajar.pdf
22. USIM.PEND.17_Pengurusan_Permohonan_Kembali_Ke_Malaysia_(Kutip Data).pdf
23. USIM.PEND.18_LPPP_Staf_Cuti_Belajar .pdf
24. USIM.PEND.18_Memproses_LPPP_Staf_Cuti_Belajar_Sepenuh_Masa.pdf
25. USIM.PEND.19_Pengurusan_Permohonan_Melanjutkan_Tempoh_Cuti_Belajar.pdf
26. USIM.PEND.20_Pengurusan LNPT (ePrestasi).pdf
27. USIM.PEND.21_Pengurusan_Psikologi_dan_Rundingcara.pdf
28. USIM.PEND.21_Psikologi_dan_Rundingcara.pdf
29. USIM.PEND.22_Pengurusan_Kemudahan_Perubatan Staf.pdf
30. USIM.PEND.23_Tempahan_Tiket_Kapal.pdf
31. USIM.PEND.24_Pengurusan_Tempahan_Penginapan.pdf
32. USIM.PEND.25_Kajian Kepuasan Pelanggan.pdf
33. USIM.PEND.25_Kajian_Kepuasan_Pelanggan.pdf
PERPUSTAKAAN
1. SENARAI INDUK  DOKUMEN KUALITI MEI 2016.docx
2. USIM.PERP.01 – Pengurusan Perolehan Bahan Melalui Pembelian.docx
3. USIM.PERP.01 – Perolehan Pembelian AK-1.docx
4. USIM.PERP.01 – Perolehan Pembelian AK-2.docx
5. USIM.PERP.01 – Perolehan Pembelian AK-3.docx
6. USIM.PERP.01 – Perolehan PembelianAK-4.docx
7. USIM.PERP.01 – Perolehan PembelianAK-5.docx
8. USIM.PERP.01 -Perolehan Pembelian AK-6.docx
9. USIM.PERP.01 -Perolehan Pembelian AK-7.docx
10. USIM.PERP.02- Pengurusan Perolehan Bahan Melalui Langganan.docx
11. USIM.PERP.02-AK1-Semak duplikasi.docx
12. USIM.PERP.02-AK2-Pesanan.docx
13. USIM.PERP.03- Pengurusaan Perolehan Bahan Perpustakaan Melalui Kaedah Sumbangan.docx
14. USIM.PERP.04- Pengurusan Penjilidan Bahan Perpustakaan.docx
15. USIM.PERP.05 – Pengkatalogan .docx
16. USIM.PERP.06 – Pengurusan Penyusunan Bahan Perpustakaan Di Rak (2).docx
17. USIM.PERP.06-AK1.doc
18. USIM.PERP.07 – Pengurusan Peminjaman Bahan Perpustakaan2.docx
19. USIM.PERP.07-AK-1- Pinjaman Koleksi Khas.doc
20. USIM.PERP.07-AK-2 – Pinjaman Pengurusan Tertinggi.doc
21. USIM.PERP.07-Tatacara Penggunaan SelfCheck.doc
22. USIM.PERP.08 – Pengurusan Pemulangan Bahan Perpustakaan.docx
23. USIM.PERP.08-AK-1 – Surat Tuntutan Denda Dan Penggantian Bahan.doc
24. USIM.PERP.08-AK-2 – Tempahan Bahan.doc
25. USIM.PERP.08-AK-3 – Kutipan Wang Denda.doc
26. USIM.PERP.09 – Rujukan Maklumat.doc
27. USIM.PERP.10- AK-1Pendidikan Pengguna.doc
28. USIM.PERP.10- Pendidikan Pengguna.doc
29. USIM.PERP.10-AK 1 Pendidikan Pengguna.doc
30. USIM.PERP.11-AK2.doc
31. USIM.PERP.11-AK3.doc
32. USIM.PERP.11-AK4.doc
33. USIM.PERP.11-AK5.doc
34. USIM.PERP.11-AK6.doc
35. USIM.PERP.11-AK7.doc
36. USIM.PERP.11.-Pembekalan Penerbitan ILL.doc
37. USIM.PERP.12- Kajian Keberkesanan Perkhidmatan.docx
38. USIM.PERP.13 – Pemeliharaan Fizikal Bahan Multimedia.docx
39. USIM.PERP.14- Penyelenggaraan Aduan ICT.doc
40. USIM.PERP.15-Pengurusan bahan-bahan IR.docx
41. USIM.PERP.16 – Prosedur Pengurusan Latihan Perpustakaan.docx
42. USIM.PERP.17 – Prosedur Pengurusan Pembayaran Peralatan dan Bahan Perpustakaan.docx
43. USIM.PERP.17-AK-1.docx
44. USIM.PERP.17-AK-2.docx
PPKPK
1. USIM.PPKPK.01 MAKLUM BALAS PELANGGAN.pdf
2. USIM.PPKPK.02 TINDAKAN PEMBETULAN.pdf
3. USIM.PPKPK.03 TINDAKAN PENCEGAHAN.pdf
4. USIM.PPKPK.04 KAWALAN REKOD.pdf
5. USIM.PPKPK.05 AUDIT KUALITI DALAMAN.pdf
6. USIM.PPKPK.06 KAWALAN DOKUMEN.pdf
7. USIM.PPKPK.07 KAWALAN PRODUK_PERKHIDMATAN.pdf
MS 1900.2014 (SISTEM PENGURUSAN KUALITI BERASASKAN SYARIAH)
1. BROSHURE NILAI NILAI TERAS USIM.pdf
2. Dokumen Isu Kritikal Syariah Fakulti & Pusat.pdf
3. isu kritikal syariah -Jab. Pendaftar.pdf
4. isu kritikal syariah BPA.pdf
5. isu kritikal syariah-HEP.pdf
6. Isu Kritikal Syariah-Jab. Bendahari.pdf
7. Isu kritikal Syariah-Jab. Perpustakaan.pdf
7. isu kritikal syariah-JPPF.pdf
8. isu kritikal syariah-PPP.pdf
9. LAMPIRAN Nilai-Nilai Teras USIM.pdf
10. Resolusi Jawatankuasa Panel Shariah USIM Mac 2018.pdf

TAKWIM

 

Share This File, Choose Your Platform!