SIJIL ISO
GARIS PANDUAN ISO
MANUAL KUALITI
TARIKH PENTING 2020
NILAI-NILAI TERAS USIM

FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI & PENTADBIRAN

Menguruskan sistem pengurusan kualiti ISO peringkat USIM (ISO 9001:2015/MS 1900:2014)

  • Menguruskan dokumentasi ISO
  • Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti, Risiko, Syariah dan Inovasi (JPKRSI) USIM
  • Menguruskan Jawatankuasa Syariah USIM
  • Menguruskan Audit Kualiti Dalaman (AKD) ISO USIM
  • Menguruskan Audit Pengawasan dan Pensijilan Semula dari SIRIM QAS
  • Menguruskan Maklumbalas Pelanggan

Menganjurkan Latihan/ Bengkel kualiti

Menganjurkan sambutan Hari Kualiti dan Inovasi USIM

Menguruskan governan, pentadbiran dan kewangan QAPEX

Menguruskan pencalonan Anugerah Akademik Peringkat Kebangsaan

TARIKH PENTING 2020

PROGRAM TARIKH
Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti, Risiko, Syariah & Inovasi (JKPRSI) Bil. 1 20 Februari 2020
Audit Pematuhan SIRIM 9 – 20 Mac 2020
Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti, Risiko, Syariah & Inovasi (JKPRSI) Bil. 2 28 Ogos 2020
Audit Kualiti Dalam 7-18 Disember 2020