TARIKH PENTING 2022

PROGRAM TARIKH
Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti, Risiko, Syariah & Inovasi (JKPRSI) Bil.2/2022 26 Ogos 2022
Kursus Juruaudit Pensijilan ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 29 – 30 Ogos 2022
Audit Dalam Pensijilan ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 12 -15 September 2022
Audit Pensijilan ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Oktober 2022
Kursus Juruaudit Pensijilan ISO ISO 9001:2015 & MS 1900:2014 Oktober 2022
Audit Dalam Pensijilan ISO 9001:2015 & MS 1900:2014 14 – 25 November 2022