DASAR & GARIS PANDUAN UNIVERSITI
GARIS PANDUAN COVID-19
BAHAN LATIHAN DAN CERAMAH P&P DALAM TALIAN

FUNGSI BAHAGIAN DASAR & KECEMERLANGAN AKADEMIK

 • Penyelarasan dan Pelaksanaan
  • HE Blue Print
  • Education 4.0 (Dasar dan Pelaksanaan Kurikulum)
  • Dasar dari KPM
  • Dasar Kurikulum dan P&P USIM
  • Pembudayaan Akademik
 • Wakil MAGNETIC