NILAI, 10.11.2017 – Satu pertemuan bersama Jumaah Professor Universiti telah diadakan bagi membentang dan mendapatkan maklum balas berkenaan model iNaQ yang telah dibina. Para Professor USIM dari pelbagai latar belakang telah hadir dan memberi maklum balas model tersebut. Pertemuan ini merupakan salah satu usaha serius PIINA dalam memastikan USIM menjadi rujukan diperingkat dunia dalam Integrasi Ilmu Naqli & Aqli.