21 MAC -01 APRIL 2022 – Audit Pensijilan Semula ISO 9001:2015 DAN MS 1900:2014 oleh SIRIM QAS SDN BHD telah diadakan secara Remote Audit. Ia melibatkan skop Penyediaan Perkhidmatan Pendidikan Tinggi (PPT) Peringkat Tamhidi, Prasiswazah Dan Pascasiswazah dan Penyediaan Perkhidmatan Korporat Yang Melibatkan Perkhidmatan Pengurusan Sumber Manusia , Perkhidmatan Kewangan , Perkhidmatan Hal Ehwal Pelajar, Perkhidmatan Pengurusan Projek Dan Fasiliti Perkhidmatan Perpustakaan, Perkhidmatan Pengurusan Penyelidikan. Seramai 6 orang Juruaudit yang diketuai oleh Puan Asiyah sebagai ketua Juruaudit.