Pejabat Pengarah

Fungsi Pejabat Pengarah:

  • Perancangan Program dan Aktiviti PIINA
  • Perancangan Bajet Mengurus
  • Perancangan Penjawatan
  • Perancangan Panel Pemikir

* Untuk mendapat maklumat lanjut sila hubungi : Dr. Mahyuddin Hashim, Pengarah Pusat Pembangunan Integrasi Ilmu Naqli Aqli  – 88400