Pusat Jaminan Kualiti, Dasar dan Kecemerlangan Akademik bertekad dalam memberi kefahaman kepada semua warga USIM dan masyarakat awam mengenai Pembelajaran dan Pengajaran mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh KPT dan USIM. Kursus ini telah diadakan dalam pelbagai peringkat termasuk antarabangsa.

Sehingga kini, 12 modul kursus telah diperkenalkan iaitu:

 1. Modul Pembelajaran Dan Pengajaran
 2. Kursus Pembudayaan Problem Based Learning (PBL) – Berteraskan Inaq
 3. Bengkel Outcome Base Education (OBE)
 4. Kursus Action Research (Berteraskan iNaQ)
 5. Kursus Kajian Kes Level 1 (Berteraskan iNaQ)
 6. Kursus Pengajaran Berdasarkan Kajian Kes (Case Leading) – Berteraskan iNaQ
 7. Bengkel Penaksiran Dalam Pendidikan Berasaskan iCGPA
 8. Bengkel Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) – Pembinaan Soalan
 9. Kursus Metodologi Penyelidikan
 10. Kursus IOBE
 11. Sesi Latihan Penggunaan Sistem Maklumat Akademik (Modul iCGPA)
 12. Sesi Latihan Penggunaan Sistem Maklumat Akademik (Modul Kemasuk Markah)
Takwim Modul Pembelajaran Dan Pengajaran
0
HARI KURSUS ASAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DIJALANKAN
0
KURSUS BERKAITAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DIJALANKAN SETIAP TAHUN
0
HARI KURSUS METODOLOGI PENYELIDIKAN DIADAKAN
0
KURSUS iOBE AKAN DIADAKAN TAHUN 2018
 • Kursus Kajian Kes Level 1 (Berteraskan iNaQ)

  Nilai, 25-26.04.2018 – Objektif kursus ini adalah untuk memberikan kefahaman kepada kakitangan akademik berkenaan konsep dan metodologi dalam melaksanakan program case research. Selain itu dapat meningkatkan kemahiran dan keperluan kakitangan akademik dalam mengenal pasti masalah dan kaedah penyelesaiannya semasa mengimplimentasi case research dan melahirkan kakitangan akademik yang mahir dalam menyediakan pelan tindakan dan kertas cadangan yang berkualiti untuk case research. Tambahan pula, kursus pada kali ini dibuat sedikit pembaharuan dengan diterapkan konsep Integrasi Ilmu Naqli & Aqli (iNaQ) Kursus ini telah diadakan di Bilik Jamuan VIP, FKP. Panel jemputan dalaman yang berpengalaman iaitu Yg. Bhg. Prof. Dr. Zainal Abidin Bin Mohamed dari Fakulti Ekonomi [...]

 • Kursus Outcome Based Education(OBE) 2018

  Nilai, 02-03.04.2018 -  Kursus Outcome Based Education(OBE) 2018 telah diadakan di Bilik Jamuan VIP, FKP. Kursus ini diadakan bagi tujuan memberi pendedahan kepada peserta berkaitan asas pembentukan kurikulum yang berteraskan output serta membantu peserta dalam penyediaan rangka kursus (course outline) yang berteraskan OBE. Di samping itu dapat meningkatkan kesedaran dan kefahaman peserta tentang kepentingan integrasi ilmu naqli dan aqli dalam penyediaan rangka kursus. Panel jemputan dalaman yang berpengalaman iaitu Prof. Madya Dr. Azwani Sofia dan Prof. Madya Dr. Mohd Zalisham telah di jemput untuk membimbing serta berkongsi ilmu dengan peserta..

 • Kursus Action Research

  Nilai, 26-27.03.2018 - Objektif kursus ini adalah untuk memberikan kefahaman kepada kakitangan akademik berkenaan konsep dan metodologi dalam melaksanakan program action research. Selain itu dapat meningkatkan kemahiran dan keperluan kakitangan akademik dalam mengenal pasti masalah dan kaedah penyelesaiannya semasa mengimplimentasi action research dan melahirkan kakitangan akademik yang mahir dalam menyediakan pelan tindakan dan kertas cadangan yang berkualiti untuk action research. Tambahan pula, kursus pada kali ini dibuat sedikit pembaharuan dengan diterapkan konsep Integrasi Ilmu Naqli & Aqli (iNaQ) Kursus ini telah dihadiri seramai 18 orang peserta yang terdiri daripada kakitangan akademik USIM yang diadakan di Bilik Jamuan VIP, FKP. Panel jemputan dalaman yang berpengalaman [...]

 • Taklimat Penggunaan Sistem Pengurusan Akademik iCGPA

  Nilai, 21.03.2018 - Seramai 29 orang kakitangan akademik telah menghadiri Taklimat Penggunaan Sistem Pengurusan Akademik iCGPA yang telah diadakan di Makmal Komputer FEM. Bengkel ini diadakan bagi tujuan memberi pendedahan kepada peserta berkaitan Sistem Pengurusan Akademik iCGPA. Di samping itu dapat meningkatkan kesedaran dan kefahaman peserta tentang kepentingan integrasi ilmu naqli dan aqli dalam penyediaan kursus. Panel jemputan yang berpengalaman iaitu Dr. Hishamuddin Abdul Wahab dan Pn. Faeza Ramlay telah di jemput untuk membimbing serta berkongsi ilmu dengan peserta.

 • Kursus Problem Based Learning (PBL)

  Nilai, 20-21.02.2018 - PIINA telah menganjurkan Kursus Problem Based Learning (PBL) bagi mencapai matlamat dan sasaran yang telah digariskan dalam Teras Kedua, Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) iaitu menambah baik kualiti Pengajaran dan Pembelajaran, beberapa transaformasi telah dilaksanakan menerusi peralihan kaedah penyampaian yang melibatkan Student Centred Learning (SCL) yang lebih bersifat dua hala.        Student Centred Learning (SCL) merupakan stategi pengajaran dimana pelajar menjadi pemain utama dalam pembelajaran dan pengajaran. kaedah ini menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam sesi pembelajaran mereka. Malah, lebih banyak masa diperuntukkan kepada mereka untuk meneroka dan menyelesaikan masalah dengan bantuan pengajar yang bertindak sebagai [...]