23 November 2022- Mesyuarat Pembukaan Audit  Kualiti Dalaman telah  diadakan pada 23 November 2022 di Dewan Senat dan telah dipengerusikan oleh YBhg. Naib Canselor. Semua Ketua Ptj, Pegawai Dokumen yang terlibat telah dijemput ke Mesyuarat ini.