NILAI – 19.9.2017  Kursus Pengantar Usul Fiqh telah diadakan di bilik mesyurat utama Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, USIM. Kursus selama dua hari ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kecerdasan syariah kepada warga USIM. Kursus ini juga merupakan kesinambungan daripada Kursus Pengenalan Integrasi Ilmu Naqli & Aqli sebagai usaha PIINA dalam mengukuhkan pengetahuan warga USIM terhadap Integrasi Ilmu Naqli & Aqli.