3 November 2022 – Seramai 20 orang telah menghadiri Kursus Juruaudit Audit Kualiti Dalaman MS 1900:2014 (Syariah)yang telah diadakan di Galeri Canselori. Kursus ini bertujuan untuk memantapkan pesera dengan kemahiran yang diperlukan bagi mengendalikan pendekatan yang sistematik dan berkesan semasa Audit Kualiti Dalaman USIM.