18-19 September 2023– Pusat Jaminan Kualiti (CQA) USIM telah mengadakan Kursus Juruaudit Audit Dalaman ISO 27001:2013 Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) bertempat di Galeri Canselori, Aras 1. Objektif utama kursus ini adalah untuk memantapkan peserta dengan kemahiran yang diperlukan bagi mengendalikan audit yang berkesan. Seramai 24 orang telah menghadiri kursus ini dan di kendalikan oleh penceramah luar yang telah dilantik iaitu En Mohd Nazim Harun.