Takwim Kursus
Info iNaQ
Info Kursus
Penerbitan berkaitan INAQ

FUNGSI BAHAGIAN INTEGRASI ILMU NAQLI & AQLI

 1. Pembangunan model penerapan Integrasi Ilmu Naqli & Aqli (iNaQ) dalam penyelidikan
 2. Pembangunan modul iNaQ untuk rujukan peringkat serantau
 3. Pemurnian modul kursus kefahaman iNaQ
 4. Memperkukuhkan agenda iNaQ antara multidisiplin melalui empat fokus berikut:
  • Maqasid syariah
  • Falsafah sains Islam
  • Sejarah sains/ ilmu
  • Epistemologi Islam
 5. Penulisan buku Integrasi Ilmu Naqli & Aqli Outcome Based Education (iOBE)
 6. Menganjurkan kursus modul kefahaman iNaQ
 7. Mengkaji keberkesanan modul iNaQ di USIM
 8. Menganjurkan Kursus Modul Enhancing Research Talent (ERT)
 9. Membangunkan kelompok bakat/ talent pool (Institutional Leadership dalam kumpulan ahli akademik)
  • Membangunkan satu kaedah penilaian sistematik bagi membangunkan keupayaan ahli akademik untuk menyandang jawatan khas pentadbiran
  • Penyelarasan talent pool di peringkat Fakulti/ Pusat Pengajaran
 10. Penganjuran Kursus iQalb
 11. Membangunkan modul latihan kepimpinan berteraskan Qalb untuk rujukan serantau
 12. Menguruskan jemputan ke kursus AKEPT