Semua bakal graduan USIM Tahun 2018 dimohon untuk mengisi Maklum Balas Penilaian Perkhidmatan bermula 15 OKTOBER 2018 SEHINGGA 20 NOVEMBER 2018 
To be filled by 2018 USIM Graduating from 15 OCTOBER 2018 UNTIL 20 NOVEMBER 2018.
MAKLUM BALAS GRADUAN 2018 / GRADUATE FEEDBACK 2018
free online proofreader