Muat turun garis panduan gerak kerja universiti berikutan pendemik COVID-19

1. Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)


1 Garis Panduan Pembangunan Program Akademik Universiti Awam Edisi Kedua
2 Kod Pendidikan Nasional 2020 (NEC-2020)
3 Garis Panduan Pelaksanaan Mod Pengajian 2u2i
4 Garis Panduan Program Kerjasama Secara Francais Universiti Awam dengan Institusi Pendidikan Tinggi Dalam Negara dan Luar Negara (Edisi 2021)

2. Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)


1 Kerangka Kelayakan Malaysia Edisi Kedua (Malaysian Qualifications Framework (MQF), 2nd Edition
2 Kod Amalan Akreditasi Program Edisi Kedua (Code of Practice for Programme Accreditation (COPPA) 2nd Edition
3 Standard: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran
4 Standard Program: Bahasa
5 Standard Program: Bioteknologi Edisi Kedua
6 Standard Program: Kepakaran Pergigian
7 Standard Program: Komputeran
8 Standard Program: Muamalat daan Kewangan Islam Edisi Kedua
9 Standard Program: Pendidikan
10 Standard Program: Pengajian Islam
11 Standard Program: Psikologi
12 Standard Program: Undang-Undang dan Perundangan Syariah

3. Badan Profesional


1 LAM – The Manual of Accreditation for Architecture Programme
2 BEM – Engineering Programme Accreditation Standard 2020
3 LKM – Piawai Kelayakan dan Latihan Kaunselor
4 LKM – Piawai dan Kelayakan Latihan Kaunselor dengan Pengkhususan
5 MBOT – Technology and Technical Accreditation Manual 2019