PROGRAM PASCA SISWAZAH

No Nama Program Fakulti Tarikh Mula Muat turun sijil Rujukan MQA
1 Doktor Falsafah Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat FEM 23 Apr 2013 Download Download
2 Doktor Falsafah Da’wah dan Pengurusan Islam FKP 23 Apr 2013 Download  Download
3 Doktor Falsafah (Kaunseling) FKP 23 Apr 2013 Download Download
4 Doktor Falsafah (Komunikasi) FKP 23 Apr 2013 Download Download
5 Doktor Falsafah Pengurusan Sumber Manusia FKP 23 Apr 2013 Download  Download
6 Doktor Falsafah (Pendidikan) FPBU 23 Apr 2013 Download Download
7 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris) FPBU 23 Apr 2013 Download  Download
8 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Arab) FPBU 23 Apr 2013 Download Download
9 Doktor Falsafah Pengajian Quran dan Sunnah FPQS 23 Apr 2013 Download Download
10 Doktor Falsafah Sains dan Teknologi FST 23 Apr 2013 Download Download
11 Doktor Falsafah Syariah dan Kehakiman FSU 23 Apr 2013 Download Download
12 Sarjana Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat FEM 23 Apr 2013 Download Download
13 Sarjana Pentadbiran Muamalat FEM 23 Apr 2013 Download Download
14 Sarjana Pentadbiran Muamalat (Produk Halal) FEM 23 Apr 2013 Download Download
15 Sarjana Perbankan Islam FEM 2 Nov 2017 Download Download
16 Sarjana Kewangan Islam FEM 2 Nov 2017 Download Download
17 Sarjana Da’wah dan Pengurusan Islam FKP 23 Apr 2013 Download Download
18 Sarjana Da’wah dan Kepimpinan Islam FKP 23 Apr 2013 Download  Download
19 Sarjana Kaunseling (Kaunseling Keluarga) FKP 23 Apr 2013 Download  Download
20 Sarjana Komunikasi (Pengurusan Media) FKP 23 Apr 2013 Download  Download
21 Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah) FKP 21 Jan 2013 Download Download
22 Sarjana Bahasa Arab Komunikasi FPBU 23 Apr 2013 Download  Download
23 Sarjana Pengajian Quran dan Sunnah FPQS 23 Apr 2013 Download Download
24 Sarjana Sains FST 23 Apr 2013 Download  Download
25 Sarjana Sains (Bioteknologi Makanan) FST 8 Mei 2013 Download
26 Sarjana Sains Komputer (Keselamatan dan Jaminan Maklumat) FST 23 Apr 2013 Download
27 Sarjana Sains (Matematik Kewangan) FST 5 Jan 2016 Download Download
28 Sarjana Syariah FSU 23 Apr 2013 Download Download
29 Sarjana Undang-Undang FSU 23 Apr 2013 Download  Download
30 Sarjana Undang-Undang Perbandingan FSU 23 Apr 2013 Download Download
31 Diploma Lepasan Ijazah – Diploma Amalan Kehakiman dan Guaman Syarie FSU 23 Apr 2013 Download Download
32 Diploma Pascasiswazah Pendidikan (Pendidikan Islam) FPBU 23 Apr 2013 Download Download
33 Diploma Pasca Siswazah dalam Penyalahgunaan Dadah FKP 23 Apr 2013 Download Download

PROGRAM PRASISWAZAH

No Nama Program Fakulti Tarikh Mula Rujukan MQA
1 Bachelor in Syariah and Law with Honours FSU 15/06/2004 Download
2 Bachelor of Accounting with Honours FEM 09/01/2006 Download
3 Bachelor of Arabic Language and Communication with Honours FPBU 31/01/2005  Download
4 Bachelor of Communication with Honours FKP 05/11/2003 Download
5 Bachelor of Computer Science with Honours (Information Security and Assurance) FST 31/01/2005 Download
6 Bachelor of Corporate Administration and Relations with Honours FEM 12/05/2008  Download
7 Bachelor of Counselling with Honours FKP 15/07/2003 Download
8 Bachelor of Da’wah and Islamic Management with Honours FKP 17/04/2000  Download
9 Bachelor of Education (Honours) (Islamic Studies) FPBU 04/02/2009  Download
10 Bachelor of Fiqh and Fatwa with Honours FSU 31/01/2005  Download
11 Bachelor of Marketing (Financial Services) with Honours FEM 12/05/2008 Download
12 Bachelor of Muamalat Administration with Honours FEM 13/10/2001 Download
13 Bachelor of Quranic and Sunnah Studies with Honours FPQS 17/04/2000 Download
14 Bachelor of Quranic Studies with Multimedia with Honours FPQS 31/01/2005 Download
15 Bachelor of Science with Honours (Actuarial Science and Risk Management) FST 04/11/2004 Download
16 Bachelor of Science with Honours (Applied Physics) FST 12/05/2008  Download
17 Bachelor of Science with Honours (Financial Mathematics) FST 28/03/2006  Download
18 Bachelor of Science with Honours (Food Biotechnology) FST 23/10/2004 Download
19 Bachelor of Science with Honours (Industrial Chemical Technology) FST 12/05/2008  Download
20 Bachelor of Sunnah Studies with Information Management with Honours FPQS 31/01/2005  Download
21 Bachelor of Syariah and Judiciary with Honours FSU 17/04/2000 Download

essay online