8 Mac 2017, Nilai, USIM :- Objektif kursus ini adalah untuk memberikan kefahaman kepada kakitangan akademik berkenaan konsep dan metodologi dalam melaksanakan program action research. Selain itu dapat meningkatkan kemahiran dan keperluan kakitangan akademik dalam mengenal pasti masalah dan kaedah penyelesaiannya semasa mengimplimentasi action research dan melahirkan kakitangan akademik yang mahir dalam menyediakan pelan tindakan dan kertas cadangan yang berkualiti untuk action research. Tambahan pula, kursus pada kali ini dibuat sedikit pembaharuan dengan diterapkan konsep Integrasi Ilmu Naqli & Aqli (iNaQ)

Kursus ini dihadiri seramai 24 orang peserta yang terdiri daripada kakitangan akademik USIM yang di adakan di Bilik Seminar, Perpustakaan. Panel jemputan dalaman yang berpengalaman iaitu Y. Bhg. Prof. Dr. Zainal Abidin Bin Mohamed dari Fakulti Ekonomi & Muamalat  telah di jemput untuk membimbing serta berkongsi ilmu dengan peserta.